MATFÝZ
MATFİZ'in Anlayışı ve Hedefi

Bundan yüz yıl öncesine kadar bilim, teknoloji için sürükleyici etken olmuş, teknoloji, bilimin üretimlerinden faydalanmıştır. Ancak gerçekleşen endüstri devrimleri, sahip olduğumuz teknolojiyi, teoriyi pratiğe uygulayabilme kabiliyetimizi bilimsel bilgimizin seviyesine taşımış ve bunun sonucunda da bilim, bir yönüyle, teknolojiye hizmet eder duruma gelmiştir. Bu gelişmenin en önemli sonuçlarından biri, bilginin artık dar alanlarda uzmanlaşmasıdır; artık ihtiyaç duyulan, geniş alanlarda az derinlikli çalışmalar yerine, dar alanlarda ama oldukça derin araştırmalardır.

Fransız Aydınlanması'yla beraber başlayan Ansiklopedist tavır, bir anlamda geçmişin bilimsel yaklaşımını da tanımlamaktadır. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, bilim insanlarının birbirinden oldukça uzak alanlarda değerli çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Bu bilim insanı tipi, çağımızın tercih ettiği bilim insanının; yani, belli bir teknolojinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi donanımına sahip teknik-bilgi-insanının aksine, geniş alanlarda yeterli derinlikte bilgiye sahip bir bilim insanıdır.

MATFİZ, geçmişin bilim anlayışı doğrultusunda tasarlanmıştır. Çok geniş bir alanda, çok da sığ olmayan bir içerikle, konuları, aralarındaki organik bağı koruyarak aktarmayı hedeflemektedir.
Concept and Goal of MATFİZ

Until a hundred years ago, science had been the driving force for technology, and technology had benefited from the achievements of science. However, the industrial revolutions carried our ability to apply technology and theory to practice up to the level of our scientific knowledge, and as a result, science has become something which, in a sense, serves technology. One of the most important consequences of this development is that knowledge now specializes in narrow areas; what is needed now is quite deep research in narrow areas, rather than less deep research in large areas.

The Encyclopedist approach, which began with the French Enlightenment, in a sense, defines the scientific approach of the past. We see that the scientists had carried out valuable activities in areas far from each other up to mid-twentieth century. This type of scientist is the preferred scientist of our age; in other words, a scientist with sufficient depth of knowledge in large areas instead of a technical-knowledge-person who has the knowledge to meet all requirements of a particular technology.

MATFİZ has been designed in accordance with the scientific understanding of the past. It aims to convey subjects in a very broad area with a not-too-shallow content preserving the organic bond between them.